انجمن شیمی سال اول فرزانگان

 
وسایل آزمایشگاه(بشر)

بشر:

ظرفی است شیشه ای استوانه ای شکل (مدرج وغیر مدرج)که در یک طرف لبه ی آن فرورفتگی وجود دارد این فرورفتگی انتقال مایع به ظرف دیگر را آسان می کند.بشر به اندازه های حجمی متفاوت موجود است. آن را روی سه پایه و توری نسوز قرار می دهند برای تبخیر ،گرم کردن،صاف کردن وغیره… کاربرد دارد.:: موضوعات مرتبط: وسایل آزمایشگاه
نويسنده : دوستداران شیمیmouse code

كد ماوس